Λίμνη Πολυφύτου

Δείτε τη θέση της στο χάρτη Η Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετία του ’70 (1975), μετά από την κατασκευή του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Πολυφύτου. Καλύπτει επιφάνεια 74 km2 (κατακλυζόμενη) και δέχεται κυρίως τα νερά του ποταμού Αλιάκμονα, καθώς και ορισμένων χειμάρρων, από λεκάνη απορροής συνολικής έκτασης 5.360 km2. Οι μεταβολές της στάθμης του νερού, είναι της τάξης των 15μέτρων. Η Λίμνη ανήκει στη ΔΕΗ. Μολαταύτα έχει παραχωρηθεί στους κατοίκους των γύρω περιοχών, για αλιευτική και οικοτουριστική εκμετάλλευση. Έχει γίνει καταγραφή 17 ειδών ψαριού του γλυκού νερού, ενώ στο…