Νέα έκδοση του βιβλίου “Μόκρο η λαϊκή μας παράδοση”

ΜΟΚΡΟ Η ΛΑΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Της Έφης Νίκου – Γιωλτζόγλου
Νέα βελτιωμένη έκδοση 678 σελίδων, με πλούσιο υλικό και φωτογραφίες, 22 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση.
Απαραίτητο στη βιβλιοθήκη κάθε Λιβαδεριώτη και όχι μόνο.

Η παρουσίασή της νέας έκδοσης πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2021 στο Pablo Internet Cafe Bar στο Λιβαδερό

πηγές prlogos , Pablo Internet Cafe Bar .

Σχετικές δημοσιεύσεις