Οι μπέηδες τσιφλικούχοι της περιοχής των Σερβίων (1881-1912)

Τα Σέρβια ήταν πατρίδα πολλών μπέηδων τσιφικούχων. Οι μπέηδες είχαν καταγωγή από τους παλιότερους Τούρκους που ήρθαν στην περιοχή και τα τσιφλίκια, τους είχαν παραχωρηθεί με τίτλους , ως φέουδα από τον σουλτάνο. Οι μπέηδες τσιφλικούχοι της περιοχής ήταν: Χουσνής μπέης Είχε τσιφλικι το τότε Ορτάκι , σημερινό Πλατανόρευνα Ομέρ μπέης Είχε τσιφλίκι το τότε Κρανίκ , σημερινά Κρανίδια Ρασήτ μπέης Είχε τσιφλίκι μέρος του Ρύμνιου και το Ιμίρ Τσαίρ Σαλήμ μπέης Είχε τσιφλίκι μέρος του Ρύμνιου και το Ντριάνοβον Ελασσόνας Δερβής μπέης Είχε τσιφλίκι την παλιά Λαβανίτσα Ασήμ μπέης…

Ναός Αγίων Θεοδώρων

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων στα Σέρβια αποτελούσε καθολικό σταυροπηγιακής μονής, μετόχι της ανδρικής μονής των Αγίων Θεοδώρων Καστανιάς. Από τα υπόλοιπα κτίσματα αυτής της μονής σήμερα σώζεται μόνο ένα τμήμα του περιβόλου και η ορθογώνια δεξαμενή νερού, που στεγαζόταν με ημικυλινδρική καμάρα. Ο ναός χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα, αλλά στο εσωτερικό του και στην εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου του διατηρούνται μεταγενέστερες τοιχογραφίες, που με βεβαιότητα τοποθετούνται στο 1497. Ο ναός είναι μονόχωρος με ημικυκλική αψίδα και κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Το εικονογραφικό του πρόγραμμα, χαρακτηριστικό για τους…