Τοπική κοινότητα Πλατανορεύματος

Το Πλατανόρευμα πήρε την ονομασία του από τα πολλά πλατάνια που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο χειμάρρους που περικλείουν το χωρίο και το ρεύμα (ροή) νερού που δημιουργούνται σε αυτούς.

Ο σημερινός οικισμός , 4χλμ από τα Σέρβια , δημιουργήθηκε από τη συνένωση τριών χωριών, του “Ορτακοίου” που βρισκ’οταν στην ίδια θέση μετ το σημερινό και των ορεινών οικισμών Παλαιογράτσανου και Μοσχοχωρίου , που βρισκόταν στη Δυτική πλευρά των Πιερίων , 8χλμ περίπου Ανατολικά από το σημερινό Πλατανόρρευμα .

πηγή : Σέρβια μνημοσύνης Ψήγματα , έκδοση Δήμου Σερβίων.

Σχετικές δημοσιεύσεις