Λαογραφικό Μουσείο Μεσιανής

Τα εκθέματα του Μουσείου αφορούν στη ζωή των κατοίκων του χωριού της Μεσιανής και χρονολογούνται μέχρι και τη δεκαετία του ’60.

Ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει στο χώρο του Μουσείου εκθέματα από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία, καθώς επίσης και λίγα λίθινα εργαλεία.

Ο χώρος στον οποίο στεγάζεται είναι το παλαιό Δημοτικό Σχολείο, διαμορφώθηκε με προσωπική εργασία και έξοδα των κατοίκων του χωριού και μετατράπηκε σε Λαογραφική Συλλογή το έτος 1999.

Σχετικές δημοσιεύσεις